Back

İlkler

İlk kavgamız, ilk öpücük, ilk büyük karar, ilk resmi gazete Takvim–i Vakayi, ilk yerli tiyatro Şair Evlenmesi,İlk sözlüğümüz Kaşgarlı Mahmut – Divan-ı Lügat-it Türk. İlklerimizi konuştuk iyi dinlemeler.