Geri

Һисс – Бусан

Дүнән Азәрбајҹанын ән чох динләнилән мүғәнниси Һисс-ин јени треки – “Бусан” YouTube-да јајымланды.

Һисс – Бусан трекини бүтүн платформалардан динләмәк үчүн кечид едә биләрсән.

Анти Радио-да бәзән тез-тез, бәзән ара-сыра Һисс-ин бүтүн маһнылары сәсләнир.